Ako nastaviť statickú IP adresu v Ubuntu 20.04

V drvivej väčšine prípadov IP adresu zariadeniu prideľuje dynamicky router pomocou DHCP servera. Sú ale prípady, kedy je potrebné mať nastavenú statickú IP adresu. Ide najmä p prípady, kedy sa na danú IP adresu viažu služby, napríklad web server, media server a atď.

Netplan

Netplan je východzí nástroj na správu IP adries. Pužíva sa od verzie Ubuntu 17.10. Nastaviť ho môžeme pomocou príkazového riadku, ale má aj svoje GUI.

Príkazový riadok

Sieťové rozhranie

Ako prvé si pozrieme aké máme dostupné sieťové rozhrania a určiť, ktoré budeme používať.
Do príkazového riadku napíšte nasledovný príkaz:

ip link

Príkaz vypíše všetky sieťové rozhrania dostupné vo vašom zariadení.

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 9c:5c:8e:bb:ea:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
3: enp7s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 9c:5c:8e:bc:ad:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 64:5d:86:b8:3e:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp0s20f3
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default 
    link/ether 02:42:19:d5:55:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Rozhrania sú označené rôzne, nás budú zaujímať najmä tie, ktoré majú prefix en a wl.

en = ethernet
wl = wireless p# = PCI bus number s# = slot number f# = function index

Budeme konfigurovať rozhranie enp7s0, čo je káblové pripojenie do PC siete.

Konfigurácia

Všetky konfiguračné súbory sa nachádzajú v priečinku /etc/netplan a na konfiguráciu sa používajú YAML súbory. Nás bude zaujímať súbor s názvom 00-installer-config.yaml.

sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
  enp7s0:
      dhcp4: yes
  version: 2

K nastaveniu statickej IP urobíme niekoľko zmien:

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
  enp7s0:
    dhcp4: no
      addresses:
      - 192.168.1.2/24
    gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
  version: 2

Súbor zavrieme, uložíme a reštartneme službu.

sudo netplan apply

Overíme nastavenie IP adresy:

ip addr show dev enp7s0
3: enp7s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 9c:5c:8e:bc:ad:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp7s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2498:76d0:f77d:5c47/64 scope link noprefixroute 
       valid_lft forever preferred_lft forever

GUI

1. Otvorme si kontextové menu v pravo hore.

Ako nastaviť statickú IP adresu v Ubuntu 20.04

2. Pri zvolenom sieťovom rozhraní, kliknite na ikonu nastavení

Ako nastaviť statickú IP adresu v Ubuntu 20.04

3. Nastavte IP adresu

Ako nastaviť statickú IP adresu v Ubuntu 20.04