Klávesové skratky MS Windows

Všeobecné klávesové skratky

F1 zobrazí pomocníka vo väčšine aplikácií  
F2 umožní premenovať súbor alebo priečinok  
F3 otvorí dialóvé okno na vyhľadávanie  
F4 zobrazí panel s adresou v okne  
F5 obnovenie aktívneho okna CTRL+R
F10 zobrazí alebo aktivuje menu aktívneho okna  
ALT+F4 zatvorí aktívne okno  
CTRL+F4 ak je v aktívnom okne otvorených viacero záložiek, zatvorí aktuálnu  
CTRL+F5 úplné obnovenie aktívneho okna  
SHIFT+F10 zobrazí kontextové menu  
CTRL+C skopíruje súbor do pamäte  
CTRL+X vystrihne súbory a vloží do pamäte  
CTRL+V vloží súbory z pamäte na vybrané miesto  
CTRL+A označí všetky súbory  
CTRL+F otvorí dialógové okno na vyhľadávanie medzi súbormi  
CTRL+Z pri rôznych úpravach textu, sa vráti späť do predchádzajúceho stavu, napr. odstráni poslednú úpravu textu  
CTRL+Y ak použijete klávesovú skratku CTRL+Z a nevykonáte inú akciu, táto skratka znovu doplní zmeny, ktoré sa odstránili pomocou CTRL+Z  
CTRL+D zmaže súbory a presunie ich do koša  
CTRL+E otvorí dialógové okno na vyhľadávanie  
CTRL+R obnovenie (refresh) okna F5